Alena Bojková

Master's thesis

K možnostem synchronní e-komunikace žáků 2. stupněZŠ

POSIBILITIES FOR SYNCHRONIZED E-COMMUNICATION SECOND LEVEL BASIC SCHOOL STUDENTS
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na asynchronní a synchronní elektronickou komunikaci. Jsou obsaženy informace o Internetu a jeho nebezpečích. Obsahuje informace o jazyku synchronní e-komunikace. Analýzou dotazníkové šetření byla zjištěna úroveň znalosti žáků synchronní e-komunikace a jejího jazyka
Abstract:
Dissertatiion work is focused on asynchronous and synchronous electronic communication. It contains information about Internet and its Langer. Also include information about language of synchronous e-communication. After analysing questionnaire was found the level of pupils' knowledge of synchronnous e-communication and its language
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: Kamil Kopecký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Master programme / field:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a německého jazyka pro 2. stupeň základních škol