Alena Bojková

Master's thesis

K možnostem synchronní e-komunikace žáků 2. stupněZŠ

POSIBILITIES FOR SYNCHRONIZED E-COMMUNICATION SECOND LEVEL BASIC SCHOOL STUDENTS
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na asynchronní a synchronní elektronickou komunikaci. Jsou obsaženy informace o Internetu a jeho nebezpečích. Obsahuje informace o jazyku synchronní e-komunikace. Analýzou dotazníkové šetření byla zjištěna úroveň znalosti žáků synchronní e-komunikace a jejího jazyka
Abstract:
Dissertatiion work is focused on asynchronous and synchronous electronic communication. It contains information about Internet and its Langer. Also include information about language of synchronous e-communication. After analysing questionnaire was found the level of pupils' knowledge of synchronnous e-communication and its language
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedúci: Kamil Kopecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Pedagogická fakulta

Master programme / odbor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a německého jazyka pro 2. stupeň základních škol