Bc. Jiří Záškoda

Diplomová práce

Makromycety vybraných jedlin jihozápadní Moravy

Macromycetes of selected fir forests in South-Western Moravia
Anotace:
Diplomová práce charakterizuje zájmová území z hlediska mykoflóry. Výzkum se věnuje vybraným jedlovým lesům na jihozápadní Moravě. Část věnovaná jedli bělokoré popisuje jedli jako významný ekologický prvek a jako dřevinu mizející z našich lesních ekosystémů. Práce podává podrobný přehled druhového zastoupení makromycet v Přírodní rezervaci Hošťanka, Přírodní rezervaci U doutné skály a na dvou lesních …více
Abstract:
The diploma thesis describes the area of interest from the mycofloristic point of view. The survey is focused on the selected fir forests in South-Western Moravia. The chapter devoted to silver fir describes the tree as an important ecological element and a vanishing tree species of our forest ecosystems. The study gives detailed overview of macromycete species in Hošťanka Nature Reserve, U doutné …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy