Bc. Lukáš Soukup, MBA

Bachelor's thesis

Priority české zahraniční politiky vůči EU v souvislosti s Předsednictvím Radě EU

Priorities of the Czech foreign policy towards the European Union with regard to Council Presidency
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá českou zahraniční politikou vůči EU s ohledem na české Předsednictví Radě EU v roce 2009. Cílem práce je identifikace zájmů ČR vůči EU a z nich vycházejících priorit pro výkon Předsednictví. Práce je rozdělena čtyři části. V první části jsou představeny východiska a metody výzkumu. Ve druhé části je popsána cesta ČR do EU a analyzovány priority vlád ČR vůči EU. Pomocí …more
Abstract:
This diploma work focuses on Czech foreign policy and its priorities towards European Union with regard to Czech Presidency of the Council of EU in 2009. Goal is to identify Czech national interests towards EU and following priorities for Czech Presidency. Diploma work is divided into four parts. The first part introduces the background and methods of this research. The second part describes the process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií