Mgr. Tamás Fábián

Diplomová práce

Vnější obchodní vztahy Evropské unie se zeměmi třetího světa

External Relations of the EU with Third World Countries
Abstract:
The goal of my thesis " External Relations of the EU with Third World Countries" is to perform an analysis of the European Union’s trade relations with countries of the Third World and also to map the relevant legislation, having a significant impact on the shaping of the relationships in question. The work provides a brief introduction into the Common commercial policy of the EU, which is the most …více
Abstract:
Cieľom mojej diplomovej práce "Vnější obchodní vztahy Evropské unie se zeměmi třetího světa" je vykonať rozbor obchodných vzťahov Európskej únie s krajinami tretieho sveta a súčasne zmapovať relevantnú právnu úpravu, majúcu významný vplyv na formovanie predmetných pomerov. Práca poskytuje stručný úvod do problematiky spoločnej obchodnej politiky, ktorá predstavuje najčastejšie využívanú implementačnú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta