Bc. Ingrid Pollachová

Bakalářská práce

Klima školní třídy na státních a nestátních základních školách

Classroom climate at public and private primary schools
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Klima školní třídy na státních a nestátních základních školách si klade za cíl zmapovat třídní klima veřejných a soukromých základních škol. V teoretické části bakalářské práce jsou vysvětleny pojmy klima školy a klima školní třídy. Další kapitola uvádí odlišnosti státních, nestátních a alternativních škol. V poslední kapitole teoretické části jsou uvedeny možné metody výzkumu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore classroom climate of public and private primary schools. First, theoretical part of the thesis explains concepts of school climate and classroom climate. The next chapter presents general distinction of public, non-state and alternative schools. Final chapter of the theoretical part of this thesis lists different possible research methods of classroom climate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Sklepníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie