Veronika Bolechová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Inkluze očima pedaoggických pracovníků. Inkluze v praxi, její přínosy, rizika a možná zlepšení z pohledu pedagogických pracovníků

Anotace:
Absolventská práce „Inkluze očima pedagogických pracovníků” se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání na školách běžného vzdělávacího proudu. Cílem práce je zjistit pomocí analýzy odpovědí z polostrukturovaných rozhovorů, jak probíhá inkluze v praxi, její přínosy, rizika a možná zlepšení očima pedagogických pracovníků. Teoretická část práce popisuje rozdíly mezi pojmy integrace a inkluze. Dále vymezuje …více
Abstract:
The diploma thesis „Inclusion through the eyes of pedagogical workers" deals with the theme of inclusive education in schools of common educational stream. The aim of this thesis is to find out through the analysis of answers gained from semi-structured interviews, how the inclusion works in practice, its benefits, risks and possible improvements through the eyes of pedagogical workers. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marie Ortová
  • Oponent: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická