Bc. Martina ANDRLOVÁ

Bachelor's thesis

Socio-ekonomická analýza okresu Praha-západ a Praha-východ s důrazem na trh práce

Socio-economic analysis of the district of Prague-West and Prague-East, with emphasis on labor market
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je vypracování socioekonomické analýzy v okresech Praha-západ a Praha-východ s důrazem na trh práce. V práci postupně najdeme geografickou charakteristiku obou okresů, dále analýzu obyvatelstva zaměřenou na vývoj počtu obyvatel a jeho strukturu podle vzdělání či věku. V poslední části je práce zaměřena na trh práce a jeho analýzu a srovnání s trhem práce Středočeského kraje …viac
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is socioeconomic analysis of districts Praha-západ and Praha-východ with an emphasis on the labor market. In the thesis you wild find geographical characteristics of both districts and analysis of population, focused on the development of a number of residents and its structure according to the education and age. The last part of the thesis is focused on the labor …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedúci: RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRLOVÁ, Martina. Socio-ekonomická analýza okresu Praha-západ a Praha-východ s důrazem na trh práce. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická