Mgr. Marcela Koňaříková

Bakalářská práce

Meziválečná architektura města Zlína

The Middle-War Architecture of the Town Zlín
Anotace:
Abstrakt V práci se věnuji historii města Zlína v meziválečném období 20. století z pohledu urbanismu a architektury vztažmo k nově vznikajícím společenským podmínkám. Představuji Zlín jako průmyslové město vyhovující požadavkům techniky vyspělé doby stejně jako potřebám zdravého a příjemného života při respektování přírodních podmínek.
Abstract:
Abstract This work is attended to the history of the town Zlín in the middle-war period from the sight of the urbanism and the architecture and the new arised sociable conditions. I intoduce Zlín like the industrial town complying with the requires of the advanced ages and also with the conveniences of the healthy and cheerful life by the natural conditions authority.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta