Ladislav Krušina

Bakalářská práce

Vliv silniční dopravy na životní prostředí

The impact of road transport on the environment
Anotace:
S využitím teoretických znalostí logistiky silniční dopravy ve své práci hodnotím trendy vývoje emisí výfukových plynů. Analyzuji současný stav alternativních zdrojů energie pro pohony silničních motorových vozidel. Navrhuji a hodnotím další směry snižování emisí s důrazem na potenciál elektromobility.
Abstract:
With using the theoretical knowledge of road transport logistics in my work I evaluates trends in the evolution of exhaust emissions. I am analyzing the current state of alternative energy sources for road vehicle drives. I ma design and assess further emission reductions with emphasis on the potential of electromobility.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ludmila Floková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.