Andrej Bódi

Bakalářská práce

Železničná nákladná doprava v USA

Železniční nákladní doprava v USA
Anotace:
Ve své práci chci charakterizovat vývoj amerických železnic od jejich vzniku v 19. století až do dnešní doby. Podrobně se věnuji současným trendům v oblasti železniční nákladní dopravy, konkrétně infrastruktuře, stavu na současném trhu, bezpečnosti a vztahu k životnímu prostředí. V druhé polovině práce podrobím analýze dvě velké společnosti - Union Pacific a Norfolk Southern, zhodnotím jejich vývoj …více
Abstract:
In this bachelor thesis, I am going to characterize the evolution of rail transport in the USA since the very beginning in the 19th century until nowadays. In particular, I want to write about current trends in freight rail transport, infrastructure, situation on the American market, safety and also about the relationship with environment. In the second party, I am going to analyze two major companies …více
Abstract:
Vo svojej práci charakterizujem vývoj amerických železníc od ich vzniku v 19. storočí až do dnešnej doby. Podrobne sa venujem súčasným trendom v oblasti železničnej nákladnej dopravy, konkrétne infraštruktúre, stavu na súčasnom trhu, bezpečnosti a vzťahu k životnému prostrediu. V druhej polovici práce podrobím analýze dve veľké spoločnosti -- Union Pacific a Norfolk Southern, zhodnotím ich vývoj, portfólio …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Dušan Brozman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21284