Mgr. Jana Heczková, Ph.D.

Disertační práce

In the Wake of Atrocity: A Compartaive Study of Native American and African American Narratives of Trauma

In the Wake of Atrocity: A Compartaive Study of Native American and African American Narratives of Trauma
Anotace:
Disertační práce nesoucí název „In the Wake of Atrocity: A Comparative Study of Native American and African American Narratives of Trauma“ je srovnáním šesti románů reprezentujících literaturu původních obyvatel Spojených států amerických a literaturu afroamerickou z pohledu teorie traumatu. Konkrétně se jedná o romány Solar Storms Lindy Hogan, Indian Killer Shermana Alexieho a Ghost Singer Anny Lee …více
Anotace:
jně tak jeho román využívá techniky, která by se dala nazvat „vytlačením“ (displacement). Ta slouží jako základní organizační princip následnosti kapitol i jednotlivých obrazů v jejich rámci. Poslední z textů této kapitoly, román Anny Lee Walters, interpretuji z pohledu charakterizace postav. Na té autorka demonstruje schopnost historického traumatu redefinovat dichotomii utlačovaných a utlačovatelů …více
Abstract:
The dissertation is a comparative study of six novels by Native American and African American writers through the analytical framework of trauma. In particular, the dissertation focuses on Linda Hogan’s Solar Storms, Sherman Alexie’s Indian Killer and Anna Lee Walters’s Ghost Singer, representing Native American literary production, and Gayl Jones’s Corregidora, Ernest Gaines’s The Autobiography of …více
Abstract:
ma of African American culture inscribing itself on the culture’s literary production. While displaying the detrimental effects of the trauma induced by racial bias, Corregidora, The Autobiography of Miss Jane Pittman and Push also function as powerful explorations of the psychology of trauma itself. The parallel between the sexual exploitation sanctioned by Brazilian slavery and the domestic violence …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2009
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.
  • Oponent: prof. Mgr. Milada Franková, CSc., Susan Y. Najita, associate professor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta