Mgr. Petra Stašková

Bakalářská práce

Nové separační metody: kapalinová chromatografie s hydrofilními interakcemi

New separation methods: hydrophilic interaction chromatography
Anotace:
Hydrofilní a hydrofobní interakční chromatografie jsou důležité separační metody na analýzu složitých sloučenin s multi-interakčním povrchem, jako jsou biologicky aktivní sloučeniny typu léčiv, jejich metabolitů, nukleotidů, aminokyselin, peptidů, proteinů, oligosacharidů. HILIC separace využívají vodné roztoky organických rozpouštědel jako mobilní fázi společně s více polární fází stacionární. HIC …více
Abstract:
Hydrophilic and Hydrophobic interaction chromatography (HILIC and HIC) are important separation methods for analyses of high molecular mass substances with multi-interaction surface including biologically active compounds, such as drugs, their metabolites, nucleosides, amino acids, peptides, proteins, oligosaccharides. In the HILIC mode separation, aqueous organic solvents are used as mobile phases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma