Theses 

Školní zralost dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich následný školní vývoj – Bc. Dana Dušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Dušková

Diplomová práce

Školní zralost dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich následný školní vývoj

School maturity of children with visual impairment and multiple impairments and their following school development

Anotace: Diplomová práce se zabývá školní zralostí dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich následným školním vývojem. Skládá se ze čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na zrakové vady (především dětského věku), klasifikaci zrakových vad a jejich možnou etiologii. Dále jsou zde popsána specifika jednotlivých oblastí vývoje u dětí se zrakovým postižením. Druhá kapitola pojednává o možnostech v poradenství dětí se zrakovým postižením (konkrétně institucích rané péče a speciálně pedagogických centrech) a jejich vzdělávání. Třetí kapitola se věnuje školní zralosti, jejím složkám a posuzování, včetně zjišťování školní zralosti u dětí se zrakovou vadou. Čtvrtá kapitola je praktická. Obsahuje případové studie dětí se zrakovým postižením a výzkumné šetření, které se zaměřuje především na období zjišťování školní zralosti.

Abstract: The thesis deals with the School maturity of children with visual impairment and multiple impairments and their following school development. It consists of four chapters. The first chapter focuses on visual impairment (mainly in childhood), its classification and etiology. The specifics of the development of children with visual impairment are described here. The second chapter attends to consulting institutions (especially Early Intervention Centres and Special Education Centres) and education of children with visual impairment. School maturity, its constituents and diagnostics are the topics of the third chapter. This chapter includes information about school maturity of visually impaired children. The fourth chapter contains the research with case studies. The study is concentrated on diagnosing school maturity of the children with visual impairment.

Klíčová slova: zrakové postižení, zraková vada, kombinované postižení, školní zralost, raná péče, speciálně pedagogické centrum, předškolní vzdělávání, vzdělávání, případová studie, visual impairment, visual disorder, multiple impairment, school maturity, Early Intervention Centre, Special Education Centre, preschool, education, case study

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 13:07, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz