Helena KREJČÍ

Diplomová práce

Základní lidská práva a práva dítěte ve znalostech žáků primární školy

Fundamental human rights and rights of child in the knowledge of primary school pupils
Anotace:
Diplomová práce se zabývá charakteristikou dítěte školního věku, základních lidských práv a práv dítěte. Je zaměřena na rodinné právo a právo žáků ve škole. Praktická část obsahuje informace získané výzkumným šetřením. Cílem diplomové práce je zjistit, jaké znalosti mají žáci 3. a 5. tříd, jejich rodiče a učitelé o základních lidských právech a právech dítěte.
Abstract:
This thesis deals with charakteristic of a school-age child, basic human rights and the rights of the child. It is focussed on family law and students law in school. The practical part contains information gained by explorationel survey. The purpose of the thesis is to find out what knowledge have students in the third and fifth class, their parents and teachers, about basic human rights and the rights …více
 

Klíčová slova

dětství právo rodina školství
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČÍ, Helena. Základní lidská práva a práva dítěte ve znalostech žáků primární školy. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3rpwws 3rpwws/2
24. 4. 2014
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.