Mgr. Zdenka Vašíčková

Bachelor's thesis

Šikana - její projevy, prevence

Bullying, its symptoms and prevention
Anotácia:
Bakalářská práce „Šikana – její projevy, prevence“ je koncipována jako určité diagnostické vodítko pro pedagogické pracovníky ve školských zařízeních k problému šikana. V prevenci toho jevu je definována rodina jako nejdůležitější výchovný činitel. Praktická část ověřuje informovanost pedagogických pracovníků v oblasti šikany, prověřuje vzrůstající agresivitu žáků a navrhuje možnosti preventivních …viac
Abstract:
The bachelor thesis “Chicane – its symptoms, prevention“ is framed as a specific diagnostic clue for all educators in school institutions concerning the chicane issues. Regarding the prevention of this phenomenon, family is defined as the most important educational agent. The practical part examines foreknowledge of educators concerning the chicane issues and also the increasing aggressiveness of pupils …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedúci: JUDr. Antonín Krátký
  • Oponent: JUDr. Jana Čuhelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training