Jindřich FOJTÍK

Bakalářská práce

Biodegradační výkonnost houby Irpex lacteus v jednorázové kultuře v minerálním mediu

Biodegradation effectivity of the fungus Irpex lacteus batch cultures in mineral medium
Anotace:
Houby bílé hniloby patřící mezi ligninolytické houby se řadí do skupiny basidiomycetů. Jde o dřevokazné houby, které jsou schopné degradovat lignin. U takto napadeného dřeva dochází k vybělení díky obnažení vláken celulosy ? odtud název houby bílé hniloby. Tyto houby lze rovněž použít pro degradaci organopolutantů, například polychlorovaných bifenylů, polycyklických aromatických uhlovodíků, syntetických …více
Abstract:
Ligninolytic fungi known as white rot fungi belong to the group Basidiomycetes. They are wood-destroying fungi capable to degrade lignin, which results in bleaching of wood. Therefore these microorganisms are called white rot fungi. In addition to the decomposition of lignin they can also degadate polychlorinated biphenyls or polycyclic aromatic hydrocarbons. There is evidence that these organisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011
Zveřejnit od: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Čeněk Novotný

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOJTÍK, Jindřich. Biodegradační výkonnost houby Irpex lacteus v jednorázové kultuře v minerálním mediu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta