Theses 

Kriminalita a její struktura z pohledu médií – Bc. Tomáš Kellner

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tomáš Kellner

Diplomová práce

Kriminalita a její struktura z pohledu médií

Crime and its structure from the perspective of media

Anotace: Diplomová práce se zabývá v České republice doposud ojedinělým výzkumem mediální prezentace kriminality. Prvním cílem práce je skrze provedenou jednoroční obsahovou analýzu publicistického televizního pořadu o kriminalitě Na Stopě zjistit, zda se struktura kriminality v pořadu Na Stopě liší od struktury kriminality uváděné kriminálními statistikami. Dalším cílem práce je ověřit výskyt zpravodajských hodnot u uvedených zpráv o kriminalitě v témže pořadu a témže období. Hlavním cílem je tedy zjistit, zda si média všímají pouze vybrané trestné činnosti splňující určité faktory, a tak prezentují pouze mediálně zajímavé druhy kriminality.

Abstract: The thesis deals with a topic that is so far unique in the Czech Republic – the presentation of crime by media. The first goal of this work is to find out whether the pattern of crime depicted in the TV program “Na Stopě” differs from the structure of criminality reported by criminal statistics or not, this being examined through a one-year content analysis of the mentioned criminal - journalistic television program. Another goal is to verify the occurrence of news values by the mentioned reports about criminality in the same TV program and time period. The main aim is to determine whether the media pay attention only to selected crimes that fulfill certain factors and thus present only medially interesting types of criminality.

Klíčová slova: Média, zpravodajské hodnoty, nastolování agendy, kriminalita, prezentace kriminality, struktura kriminality, kriminální statistiky, zpravodajství o kriminalitě.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 00:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz