Bc. Eliška Svobodová

Bakalářská práce

Metoda CRISPR/Cas9 a její využití pro genetické modifikace kmenových buněk

Use of CRISPR/Cas9 system in genetic modifications of stem cells
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje metodě CRISPR/Cas9. Jedná se o jednu z metod genového inženýrství současné doby, která k vyhledání a navázání se na cílovou sekvenci využívá krátkou sekvenci RNA. Pro jednoduchost přípravy a relativně vysokou přesnost úpravy genomu se tato metoda využívá i k modifikacím kmenových buněk. Kmenové buňky jsou pro svou schopnost pluripotence důležitým artiklem v genové terapii …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the CRISPR/Cas9 method. This method is one of the methods of genome engineering, which use short RNA sequence for searching and binding on the target sequence. Its simple preparation and relatively high precision is the reason why the method is used for the genetic modifications of stem cells. Stem cells are for their ability of pluripotency an important part for genome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Josef Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika