Bc. Bohumil VISINGER

Master's thesis

Historická krajina Kdyňska. Terénní ověřování výsledků dálkového archeologického průzkumu.

Historic landscape in the Kdyně. Field verification of the results of archaeological remote sensing.
Abstract:
Cílem této práce je provést ve vybraném polygonu v oblasti Kdyňska terénní průzkum jako formu ověření a dokumentace archeologických nemovitých pramenů, které byly identifikovány za pomoci dat leteckého laserového skenování. Výstupem vlastního výzkumu je databáze s charakteristikami ověřovaných poloh.
Abstract:
The goal of this work is mainly to make a terrain research in region of Kdyně and then make a database of found archaeological immovable objects with help of lidar data. In the database will be documentation of found objects (or pseudoobjects).
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VISINGER, Bohumil. Historická krajina Kdyňska. Terénní ověřování výsledků dálkového archeologického průzkumu.. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/