Natálie Kopáčová

Bachelor's thesis

Volební chování Čechů: Případová studie volebního chování českých voličů od roku 2000

Voting behaviour of the Czechs: Case study of Czech voters from 2000
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na definování sociálních, ekonomických a politologických faktorů, ovlivňujících volební chování a specifikaci jejich významnosti z pohledu voliče. Cílem práce je analýza faktorů volebního chování voličů od roku 2000 v České republice a také téma volební neúčasti a důvody, které ji zapříčiňují. První dvě části bakalářské práce se zabývají vědeckými teoriemi a poznatky o …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the definition of social, economic and political factors, which affect the voting behaviour and its significance from voter's point of view. The aim of the thesis is to analyse the voting behaviour of voters in the Czech Republic from 2000 as well as to cover the topic of voter absence and reasons for that. The first two parts of the work are dealing with scientific theories …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Petr Vymětal
  • Reader: Jan Husák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42307