Bc. Markéta Chalupová

Bakalářská práce

Proměny jižanské ženy v románu Hluk a vřava a jeho filmové adaptaci

Trasformation of southern belle in novel The Sound and the Fury and its film adaptation
Anotace:
Postava jižanské belle je jedním z nejproměnlivějších a nejčastěji diskutovaným stereotypem jižanské literární kultury. Práce zkoumá tento fenomén v rámci románu Hluk a vřava (1929) od Williama Faulknera a její první filmové adaptace z roku 1959 od režiséra Martina Ritta. Primárním záměrem práce je komparace předlohy s následným filmovým zpracováním.Literární předloha i sledovaná filmová adaptace jsou …více
Abstract:
The southern belle stereotype is one of the most variable and often debated stereotype of a southern literary culture. Bachelor diploma thesis examines this phenomenon in a framework of William Faulkner's novel The Sound and the Fury (1929) and its first film adaptation created by director Martin Ritt released in 1959. Primary focus of this work is a comparison of Faulkner's novel and its film adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta