Bc. Lukáš HASALA

Diplomová práce

Návrh a testování sendvičových kompozitních materiálů pro dopravní aplikace

Design and Testing of Sandwich Composite Materials for Transportation Applications
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a testováním vhodné sendvičové struktury použitelné při výrobě sendvičových dílů pro přední a zadní čelo tramvaje Škoda T15. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde popisujeme jednotlivé komponenty a přehled testů sendvičových konstrukcí. Praktická část je zaměřena na návrh, výrobu a testování sendvičových konstrukcí.
Abstract:
This thesis examines the design and testing of sandwich structures suitable in the manufacturing of sandwich parts for front and rear ends of a Skoda T15 tram. The thesis is divided into two parts - the theoretical part describes the individual components and tests of sandwich structures, and the practical part focuses on the manufacture and testing of sandwich structures.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012
Zveřejnit od: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HASALA, Lukáš. Návrh a testování sendvičových kompozitních materiálů pro dopravní aplikace. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Řízení jakosti

Práce na příbuzné téma