Bc. Vratislav Švejcar

Bakalářská práce

Ohledání místa dopravní nehody jako důkazní prostředek pro trestní řízení

Examination of the Place of the Accident as an Evidence for Criminal Procedure
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu ohledání místa dopravní nehody jako důkazní prostředek pro trestní řízení. Zdůrazňuje důležitost ohledání a zdokumentování místa dopravní nehody pro trestní řízení. Tato práce poukazuje na to, že ohledání je nejen důkazní prostředek, ale i kriminalistická metoda, které spolu navzájem souvisí. Práce se také zabývá kriminalistickými stopami, postupem vyšetřování na …více
Abstract:
The thesis deals with the problem of traffic accident spot examination as a mean of evidence at proceeding. It emphasizes the importance of spot examination and documentation for proceeding. The thesis points at the fact that spot examination is not only a mean of evidence but also a method of criminalistics which are related. It also deals with the criminalistis tracks, process of investigation at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Karel Meixner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta