Bc. Petra Burkotová

Diplomová práce

Komentovaný překlad odborného textu: Pravidla jaderné bezpečnosti reaktorových zařízení jaderných elektráren

Annotated translation of professional text: Rules for nuclear safety of nuclear devices in nuclear power stations
Anotace:
Ve své práci se věnuji překladu odborného textu z oblasti jaderné energetiky. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Kapitoly teoretické části se zaměřují na odborný styl, překlad odborného textu, terminologii a ekvivalenci. Praktickou část tvoří analýza překladu daného textu. Jednotlivé kapitoly rozebírají překladatelské problémy, které jsou doplněny příklady z textu. Cílem práce bylo vytvořit …více
Abstract:
My thesis is dedicated to translation of professional text about nuclear energetics. The thesis consist of theoretic and practical section. Chapters of theoretic section describes scientifict style, translation of professional text, terminology and equivalence. The practical section is composed of analysis of translation. Chapters describes translation problems with examples from the text. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta