Theses 

Československý delegát u Společnosti národů jako pojítko mezi jugoslávským exilem a vlastí 1941-1945. Edice pramenů a komentovaná analýza. – Mgr. Jonáš Pospíchal

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jonáš Pospíchal

Bachelor's thesis

Československý delegát u Společnosti národů jako pojítko mezi jugoslávským exilem a vlastí 1941-1945. Edice pramenů a komentovaná analýza.

The Czechoslovak delegate to the League of Nations as a tie between Yugoslav government-in-exile and the Homeland 1941-1945. Source Edition and Annotated Analysis.

Abstract: Předkládaná bakalářská diplomová práce se pokouší vyložit podobu, průběh a okolnosti zprostředkovatelské činnosti Jaromíra Kopeckého, jíž tento československý diplomat a jeho nadřízení napomáhali za druhé světové války v komunikaci různým jugoslávským politickým proudům i jednotlivcům. Tento spis sestává z analytické části, zkoumající průběh Kopeckého angažmá ve prospěch jugoslávského exilu, a z edice pramenů, která v úplnosti zpřístupňuje zprávy jugoslávských exulantů, které J. Kopecký ve svém ženevském ústředí přijímal a odesílal. Tento spis je postavený na úředních pramenech a memoárové literatuře československé provenience a dále na různorodé sekundární literatuře. Doplňkem textu jsou krátké medailony aktérů popisovaných událostí.

Abstract: This thesis tries to construe form, course and circumstances of mediatory aktivity of Jaromír Kopecký, Czechoslovak delegate to the League of Nations during the World War Two. This Czechoslovak diplomat and his superiors worked in favour of several different Yugoslav politicians in exile by conveying their messages using czechoslovak communication lines. This text consists of an analythical part, which describes the course of J. Kopecký’s engagement in favour of Yugoslav exiles, and of source edition, which contains the respektive messages in their entirety. This thesis is based on primary sources and memoire literature of Czechoslovak origin and also on varied secondary literature. It also contains short descriptions of lives and deeds of participants of the described events.

Keywords: Czechoslovakia, Yugoslavia, druhá světová válka, World War Two, Jaromír Kopecký, Společnost národů, League of Nations, jugoslávská exilová vláda, Yugoslav government-in-exile, Jugoslávská opozice, Yugoslav Opposition, československo-jugoslávské vztahy, Czechoslovak-Yugoslav relations

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 07:06, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz