Bc. Miloslava Nováková

Bakalářská práce

Analýza poskytování logopedické intervence dětem v mateřských školách na Orlickoústecku

Analysis of provided logopaedic intervention to children from kinderdardens in the region of Orlickoústecko
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza možností poskytování logopedické intervence dětem na Orlickoústecku a jejich využívání mateřskými školami. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a části empirické. Teoretická část je vypracovaná na základě analýzy odborné literatury. Jsou zde vymezeny pojmy a shrnuty poznatky o komunikačních kompetencích dětí předškolního věku, narušené komunikační schopnosti …více
Abstract:
Aim of the bachelor work is analysis of providing logopedic intervention to children in Orlickoustecko and their use by kindergartens. The Bachelor´s work consists of teoretical part and empirical part. Teoretical part is worked out on the basis of specialized literature analysis. There are defined terms and summarized knowledges about communication competences of children in preschool age, impaired …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Veronika Girglová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta