Bc. Petra Dvořáková

Bakalářská práce

Adverbial connectives in the academic style

Adverbial connectives in the academic style
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem "Adverbial connectives in the academic style" je zaměřena na příslovečná určení, která mají spojovací funkci v textu a nachází se v psaném akademickém stylu. Tato práce obsahuje teoretickou i praktickou část. Teoretická část se zabývá diskurzem, stylem a stylistikou, kohezí a koherencí, akademickým stylem, a především příslovci a příslovečným určením. Praktická část je …více
Abstract:
The thesis titled "Adverbial connectives in the academic style" studies adverbials that typically function as connectives in the academic written style. The thesis comprises the theoretical and the practical part. The theoretical part introduces discourse, style and stylistics, cohesion and coherence, academic style, and most importantly adverbs and adverbials. The practical part focuses on grammatical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy