Kateřina KOŠŤÁLOVÁ

Bakalářská práce

Výslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravy

Pronunciation of the consonant clusters and the vowel clusters by the high school students from Liberec and Ostrava
Anotace:
Hlavním předmětem této bakalářské práce je výslovnost hláskových spojení u studentů střední školy v Liberci a v Ostravě. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Cílem výzkumu bude zjistit, jaká výslovnost (normativní, či nenormativní), u středoškolských studentů z jednotlivých měst převládá. Budeme zkoumat, jaké výslovnostní varianty převládají v Liberci a jaké v Ostravě …více
Abstract:
The main subject of this bachelor´s thesis is pronunciation of the consonant clusters and the vowel clusters by the students of the high school in Liberec and Ostrava. The bachelor´s thesis is divided into theoretical part and practical part. The main goal of research is to find out what pronunciation, whether standard or non-standard, dominates by the high school students from Liberec and Ostrava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠŤÁLOVÁ, Kateřina. Výslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravy. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura