Bc. Marie Studničná

Diplomová práce

Příjmy a výdaje rozpočtu městských částí, komparace

Revenue and expenditure of city budgets, comparison
Anotace:
Diplomová práce je z oblasti veřejné správy, zaměřena na rozpočty městských částí Praha, konkrétně na příjmy a výdaje. Teoretická část se věnuje vysvětlením základních pojmů z oblasti veřejné správy, konkrétně územní samosprávě, nástrojům finančního hospodaření obce a rozpočtu. Praktická část je zaměřena na komparativní analýzu hospodaření městských částí Praha. Tyto městské části se liší rozlohou …více
Abstract:
The diploma thesis is in the field of public administration, focused on the budgets of the city districts of Prague, specifically on revenues and expenditures. The theoretical part is devoted to explaining the basic concepts of public administration, namely territorial self-government, financial management tools of the municipality and the budget. The practical part is focused on a comparative analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2021
  • Vedoucí: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.