Theses 

Teaching English as a Foreign Language in Kindergartens – Bc. Iveta Andělová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iveta Andělová

Bakalářská práce

Teaching English as a Foreign Language in Kindergartens

Teaching English as a Foreign Language in Kindergartens

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá výukou anglického jazyka v mateřských školkách Olomouckého kraje. Teoretická část je zaměřená na popis faktorů ovlivňujících proces učení druhého jazyka a dále se zabývá principy výuky jazyka u dětí předškolního věku. Praktická část obsahuje výsledky výzkumného šetření provedeného v soukromých a státních mateřských školkách Olomouckého kraje. Hlavním cílem teoretické části bylo shrnout obecné poznatky týkající se výuky anglického jazyka u předškolních dětí. Cílem praktické části této bakalářské práce bylo zjistit úroveň vzdělanosti a kvalifikovanosti učitelů, kteří vyučují anglický jazyk v mateřských školkách a také to, zda anglické kurzy zde pořádané, respektují obecné didaktické principy pro výuku jazyků u dětí předškolního věku.

Abstract: The bachelor thesis deals with teaching English in kindergartens in Olomouc region. The theoretical part of the thesis focuses on the description of factors which influence the process of learning a second language and deals with the principles of teaching languages to the very young learners. The practical part contains the results of the research done in state and private kindergartens in Olomouc region. The main aim of the practical part was to summarize general knowledge of teaching English to the very young learners. The aims of the practical part were to find out not only the teachers' level of the education and qualification but also if the English courses in kindergartens respect the principles of the pre-primary education.

Keywords: předškolní děti, cizí jazyk, osvojování cizího jazyka, mateřská škola, Anglický jazyk, předškolní vzdělávání, učitel, very young learners, foreign language acquisition, kindergarten, English language, pre-primary education, teacher

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:52, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz