Bc. Iveta Andělová

Bakalářská práce

Teaching English as a Foreign Language in Kindergartens

Teaching English as a Foreign Language in Kindergartens
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou anglického jazyka v mateřských školkách Olomouckého kraje. Teoretická část je zaměřená na popis faktorů ovlivňujících proces učení druhého jazyka a dále se zabývá principy výuky jazyka u dětí předškolního věku. Praktická část obsahuje výsledky výzkumného šetření provedeného v soukromých a státních mateřských školkách Olomouckého kraje. Hlavním cílem teoretické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with teaching English in kindergartens in Olomouc region. The theoretical part of the thesis focuses on the description of factors which influence the process of learning a second language and deals with the principles of teaching languages to the very young learners. The practical part contains the results of the research done in state and private kindergartens in Olomouc …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta