Bc. Lucie Uhrová

Master's thesis

Tektonika chvaletického masivu

Tectonics of the Chvaletice pluton
Abstract:
Práce se zabývá tektonickou stavbou chvaletického masivu. Především v oblasti chvaletického masivu, podhořanského krystalinika a chvaletické skupiny byly zvoleny dokumentační body, na kterých byla provedena orientační analýza geologickým kompasem Freiberg, analýza anizotropie magnetické susceptibility a odběr orientovaných vzorků s následným studiem orientovaných výbrusů. Ze získaných výsledků lze …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of tectonic structure of the Chvaletice pluton. Documentation points were chosen mainly in the areas of the Chvaletice pluton, the Podhořany crystalline rocks and the Chvaletice group. Consequently, on these points was executed an orientation analysis by Freiberg geological compass, an analysis of the anisotropy of magnetic susceptibility and a sampling of oriented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2020
  • Supervisor: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Reader: Mgr. Jan Černý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta