Bc. Ondřej Kovář

Bakalářská práce

Využití volného času u žáků ve věku 6-15 let ve městě Šlapanice

The Way of Spending Leisure Time at Pupils at The Age of 6-15 In Šlapanice
Anotace:
Bakalářská práce popisuje způsob využití volného času u dětí navštěvující první a druhý stupeň základní školy (resp. první stupeň víceletého gymnázia) v kontextu malého města se spádovou oblastí ke krajskému městu. Teoretická část práce se zabývá definicí volného času, popisem institucí, které trávení volného času poskytují a popsání faktorů ovlivňující výběr volnočasových aktivit u dětí. Praktická …více
Abstract:
Bachelor thesis describes how to use leisure time for children attending primary and secondary school (or the first stage of nine-year secondary grammer school) in the context of a small town with a catchment area to the county town. The theoretical part deals with the definition of leisure time, describing the institutions that provide spending of leisure time and it describes the factors influencing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma