Tomáš Novotný

Diplomová práce

Náklady vlastního kapitálu pro tržní ocenění podniku v podmínkách ČR s důrazem na rizikovou prémii kapitálového trhu

Cost of Equity for Market Valuation in the Czech Republic with an Emphasis on Market Risk Premium
Anotace:
Cílem práce je analýza současných teoretických východisek určení rizikové prémie kapitálového trhu v podmínkách národního trhu České republiky za pomoci modelu CAPM a praktické postupy jejího určení pomocí databáze kapitálových dat společnosti Bloomberg. Práce řeší některé otevřené problémy praktického určení rizikové prémie kapitálového trhu jako volba mezi historickou a implikovanou rizikovu prémií …více
Abstract:
The aim of the work is to analyze the theoretical basis of determination of the market risk premium in conditions of the national market in the Czech Republic with CAPM and practical procedures of its determination using the market data provided by Bloomberg. The work addresses some open problems of practical determination of market risk premium as a choice between historical and implied risk premium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2014
  • Vedoucí: Pavla Maříková
  • Oponent: Tomáš Brabenec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40059