Theses 

Grafická hudba - vývojový trend nebo pouhý meandr? – Mgr. Eva Krčmářová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Mgr. Eva Krčmářová

Bachelor's thesis

Grafická hudba - vývojový trend nebo pouhý meandr?

Graphic music - development trend or just a meander?

Abstract: Tématem této bakalářské diplomové práce je grafická hudba. Text je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zabývá vztahem hudby a výtvarného umění a jeho vývojem v dějinách umění. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj hudby během 20. století a na pojmy Nová hudba, Post New Music a Sound Art. Ve třetí kapitole je představena grafická hudba a grafické partitury. V této části je také vysvětlen rozdíl mezi grafickou hudbou a hudební grafikou a jsou tu představeni umělci, kteří ovlivnili vývoj tohoto fenoménu. Poslední, čtvrtá kapitola, obsahuje charakteristické znaky tvorby Anestise Logothetise a rozbor jeho díla Odysseus.

Abstract: The topic of this bachelors thesis is graphic music. The text is divided into four main chapters. The first chapter deals with the relationship of music and fine arts and its development in the history of arts. The second chapter is focused on the development of music during the twentieth century and on terms New music, Post New Music and Sound art. In the third chapter the graphic music and grafic scores are presented. The difference between the graphic music and music graphics is explained in this part too and the artists who influenced the development of this phenomenon are introduced. The last fourth chapter contains characteristic features of production of Anestis Logothetis and an analysis of his work Odyssey.

Keywords: hudba, výtvarné umění, hudba 20. století, Nová hudba, grafická hudba, grafické partitury, hudební grafika, Anestis Logothetis

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/3/2019 04:10, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz