Theses 

Grafická hudba - vývojový trend nebo pouhý meandr? – Mgr. Eva Krčmářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia

Mgr. Eva Krčmářová

Bakalářská práce

Grafická hudba - vývojový trend nebo pouhý meandr?

Graphic music - development trend or just a meander?

Anotace: Tématem této bakalářské diplomové práce je grafická hudba. Text je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zabývá vztahem hudby a výtvarného umění a jeho vývojem v dějinách umění. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj hudby během 20. století a na pojmy Nová hudba, Post New Music a Sound Art. Ve třetí kapitole je představena grafická hudba a grafické partitury. V této části je také vysvětlen rozdíl mezi grafickou hudbou a hudební grafikou a jsou tu představeni umělci, kteří ovlivnili vývoj tohoto fenoménu. Poslední, čtvrtá kapitola, obsahuje charakteristické znaky tvorby Anestise Logothetise a rozbor jeho díla Odysseus.

Abstract: The topic of this bachelors thesis is graphic music. The text is divided into four main chapters. The first chapter deals with the relationship of music and fine arts and its development in the history of arts. The second chapter is focused on the development of music during the twentieth century and on terms New music, Post New Music and Sound art. In the third chapter the graphic music and grafic scores are presented. The difference between the graphic music and music graphics is explained in this part too and the artists who influenced the development of this phenomenon are introduced. The last fourth chapter contains characteristic features of production of Anestis Logothetis and an analysis of his work Odyssey.

Klíčová slova: hudba, výtvarné umění, hudba 20. století, Nová hudba, grafická hudba, grafické partitury, hudební grafika, Anestis Logothetis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz