Nikola Solarová

Diplomová práce

Optimalizace agilního a projektového řízení ve společnosti

Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat projektové řízení ve společnosti a na základě analýzy navrhnout změny v projektovém řízení. Návrhy na změny by měly zlepšit jednotlivé projektové fáze a usnadnit tak společnosti jejich řízení. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je blíže rozebrána teorie projektového řízení s konkrétními definicemi, dále …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to propose changes in project management of a company based on its description and analysis. The suggested changes should improve the project phases and facilitate the management of the company. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. Theoretical part focuses on the theory of project management and its specific definitions. World standards of project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020
Identifikátor: http://theses.cz/id/3st5ad/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty