Nikola Solarová

Master's thesis

Optimalizace agilního a projektového řízení ve společnosti

Abstract:
Cílem diplomové práce je popsat projektové řízení ve společnosti a na základě analýzy navrhnout změny v projektovém řízení. Návrhy na změny by měly zlepšit jednotlivé projektové fáze a usnadnit tak společnosti jejich řízení. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je blíže rozebrána teorie projektového řízení s konkrétními definicemi, dále …more
Abstract:
The aim of this master thesis is to propose changes in project management of a company based on its description and analysis. The suggested changes should improve the project phases and facilitate the management of the company. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. Theoretical part focuses on the theory of project management and its specific definitions. World standards of project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2020

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty