Radka Havlíčková

Bachelor's thesis

Strategický plán rozvoje města Přibyslav se zaměřením na odpadové hospodářství

The Strategic Plan for the Development of the Town Přibyslav Focusing on Its Waste Management
Abstract:
Cílem bakalářské práce je vypracování strategického plánu rozvoje města Přibyslav, upozornit na silné a slabé stránky, když autorka bakalářské práce se zaměří především na problematiku odpadového hospodářství. Dalším cílem je provedení dotazníkového šetření v souvislosti s možným rozšířením sběrného dvora a s tím související i skládky tuhého komunálního odpadu.Autorka bakalářské práce vyhodnotí dotazníkové …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2015

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Finance and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.