Mgr. Dominika Graupnerová

Bakalářská práce

Hovor pro neslyšící – nové možnosti komunikace osob se sluchovým postižením s majoritní společností

Assisted service for people with hearing impairment – new possibilities of communication for people with hearing impairment with majority society
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá službou Hovor pro neslyšící, s cílem analyzovat frekvenci a míru využívaní této služby mezi osobami se sluchovým postižením v České republice. Představuje, jak tato služba funguje, jaké je její využití a co vše klientům poskytuje. Jedna podkapitola je věnována obdobným službám v zahraničí, konkrétně v Německu a Austrálii. Práce je členěna do čtyř kapitol, první tři kapitoly …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the office of Assisted service for people with hearing impairment and the main aim is to analyse the frequency and the quantity of use of this service within people with hearing impairment in the Czech Republic. It presents how this service works, its use and what can be provided to its clients. One subhead is devoted to similar services abroad, specifically in Germany …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: MgA. Mgr. Mariana Koutská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta