Mgr. Dominika Graupnerová

Bachelor's thesis

Hovor pro neslyšící – nové možnosti komunikace osob se sluchovým postižením s majoritní společností

Assisted service for people with hearing impairment – new possibilities of communication for people with hearing impairment with majority society
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá službou Hovor pro neslyšící, s cílem analyzovat frekvenci a míru využívaní této služby mezi osobami se sluchovým postižením v České republice. Představuje, jak tato služba funguje, jaké je její využití a co vše klientům poskytuje. Jedna podkapitola je věnována obdobným službám v zahraničí, konkrétně v Německu a Austrálii. Práce je členěna do čtyř kapitol, první tři kapitoly …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the office of Assisted service for people with hearing impairment and the main aim is to analyse the frequency and the quantity of use of this service within people with hearing impairment in the Czech Republic. It presents how this service works, its use and what can be provided to its clients. One subhead is devoted to similar services abroad, specifically in Germany …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2014
  • Supervisor: MgA. Mgr. Mariana Koutská, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta