Bc. Miloš Petřík

Diplomová práce

Uplatňování autorských práv k hudebním dílům a jejich kolektivní správa

Application of copyright in musical works and it’s collective management
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem autorského práva a s ním spojené kolektivní správy. Rychlý nástup moderních technologií umožnil nekontrolovatelné šíření autorských děl. Reflektuje vývoj českého autorského práva tento trend? Jak vnímá česká veřejnost porušování autorského práva a kolektivní správu?
Abstract:
This work concentrates on historical evolution of copyright law and it`s collective management. Rapid progress in technological inventions empower incontrollable spread of author craft. Does czech law system reflects this trend? How do czech people percieve copyright lawbreaking and collective management?
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Radek Soběslavský
  • Oponent: Mgr. Dagmar Michnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace