Eliška Kuhnová

Bakalářská práce

Interní komunikace a její význam a vliv na pracovní vztahy v podniku

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovních vztahů a komunikace v podniku. V teoretické části jsou popsány mezilidské vztahy a jejich vliv na vztahy pracovní. Dále se práce zabývá vlivem pracovních vztahů na život zaměstnanců, formálními a neformálními vztahy a také tím, jaký má komunikace vliv na pracovní vztahy. V teoretické části práce je dále popsán význam komunikace v podniku, problematika …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problematic issue of work relationships and communication in business companies The theoretical part of the bachelor thesis describes interpersonal relationships and their influence on work relationships. It also deals with the work relationships and their influence on workers’ personal lives, formal and informal relationships and the influence of communication on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/3swind/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty