Kateřina SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Jazyková porovnávací analýza příbalových informací u léků (ruština a čeština)

Lexikálně-morfologikcá analýza

Language comparative analysis of the package leaflet information of drugs (Russian and Czech)
Anotace:
Bakalářská práce "Jazyková porovnávací analýza příbalových informací u léků (ruština a čeština)" se zabývá lexikálně-morfologickou analýzou zkoumaných textů. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. V teoretické části je popsán nejenom vzhled a rozdělení příbalových letáků, komu jsou návody určeny, jaký funkční styl v textech převažuje, ale také i význam masové komunikace v příbalových letácích …více
Abstract:
Bachelor´s dissertation "Language comparative analysis of the package leaflet information of drugs (Russian and Czech)" concern to lexicaly-morfological analysis of researched texts. Thesis consists of theoretical and practical part. In theoretical part of dissertation is described appearance and dividing of package leaflet, to whom they are intended, which funcional style is, used in texts and meaning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2012
Zveřejnit od: 13. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
 • Vedoucí: Prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Kateřina. Jazyková porovnávací analýza příbalových informací u léků (ruština a čeština). Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 12. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3sysng 3sysng/2
13. 12. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
17. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.