Michaela ŘEHOŘOVSKÁ

Bakalářská práce

Výtvarný projev dětí předškolního věku - kazuistická studie

Artistic expression preschool children - a study case report
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na výtvarný projev dětí předškolního věku, konkrétně posun vývoje ve výtvarném projevu v průběhu jednoho roku. Teoretická část se zabývá předškolním obdobím, dítětem a jeho rozvojem v rámci jednotlivých vývojových oblastí, zejména v rámci výtvarného projevu. Praktická část obsahuje kazuistiky pěti dětí, které jsou zaměřeny hlavně na výtvarný projev těchto dětí a jeho rozvoj …více
Abstract:
The thesis is focused on creative expression of preschool children, specifically a shift in the development of artistic expression in one year. The theoretical part deals with the preschool period, the child and its growing up in different areas, especially in the artistic expression. The practical part includes case studies of five children, who are mainly directed at the children's creative expression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011
Identifikátor: 19207

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Kouřilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEHOŘOVSKÁ, Michaela. Výtvarný projev dětí předškolního věku - kazuistická studie. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3t16l5 3t16l5/2
29. 3. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 3. 2011
Bulanova, L.
30. 3. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.