Martina BLAŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Prevence imobilizačního syndromu u seniorů, se zaměřením na poruchy kůže a podkoží v následné nemocniční péči. Immobilize syndrome at seniors polarization to disorder skin and hypodermis in hospital care.

The prevention of immobilization syndrome by seniors, focusing on skin and hypodermis troubles with following hospital care.
Anotácia:
Prevence imobilizačního syndromu u seniorů, se zaměřením na poruchy kůže a podkoží, v následné nemocniční péči. Zaměřila jsem se na toto téma, protože jsem byla v rámci praxe, v zařízení následné nemocniční péče. Každá sestra pečuje o pacienta podle svého uvážení a každá si myslí, že ona to provádí dobře. Proto jsem se zaměřila na tuto problematiku a zkoumala jsem výkony sester u pacientů v prevenci …viac
Abstract:
The prevention of immobilization syndrome by seniors, focusing on skin and hypodermis troubles with following hospital care. I am focusing on this topic, because during my praxes I had a chance to work in hospital institution with consecutive care. Each nurse takes care of the patient by her own meaning and each of them is sure she does it in the best way. This is the reason why I chose this topic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedúci: PhDr. Müllerová Lenka
  • Oponent: Mgr. Bohumila Machová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav zdravotnických studií
http://arl.ujep.cz/