Bc. Ondřej Hanuš

Diplomová práce

Využití metodiky řízení projektu při návrhu a vývoji IS

Usage of a project management methodology during a project life cycle
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá metodikami pro řízení projektů se zaměřením na vývoj software. V úvodní části jsou definovány základní pojmy projektového řízení, jako je projekt, projektový trojúhelník, organizace projektu a životní cyklus projektu. Jsou zde definovány rozdíly mezi klasickými a agilními metodikami na příkladu metodiky PRINCE2 a Scrum. Praktická část se zaměřuje na analýzu vybraných …více
Abstract:
This thesis deals with project management methodologies with focus on software development. The introduction defines basic concepts of project management like project, project triangle, project organization and project life cycle. The main differences between classic and agile project methodologies are defined based on examples of PRINCE2 and Scrum methodologies. The practical part focuses on the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jan Bartoš, MBA
  • Oponent: doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní