Bc. Eva Hanáková

Diplomová práce

Vůdčí osobnosti baletu Národního divadla v Brně

Leading ballet personalities of National theatre in Brno in the fifties of the 20th century
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je zmapovat vývoj baletu Národního divadla v Brně a působení jeho vůdčích osobností v době po druhé světové válce, konkrétně v padesátých letech 20. století. Jedná se o poměrně problematickou epochu v dějinách brněnského baletu, neboť se v ní snoubí v podstatě dvě významné a zároveň velice různorodé vývojové etapy. První éra let 1947–1952 zahrnuje slavnou brněnskou …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe the development of ballet in National theatre in Brno and its leading figures in period after World War II, especially in the fifties of the 20th century. This period of history of ballet in Brno is very problematic because it involves two significant and on the other hand very diverse phases of its development. First era of 1947 – 1952 includes famous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla

Práce na příbuzné téma