Mgr. Lenka Kousalová

Bachelor's thesis

Výjimečný trest odnětí svobody

Exceptional Sentence of Imprisonment
Abstract:
Cílem mé práce je, aby bylo jasně ukázáno, jak je v naší republice nastavena právní legislativa výjimečného trestu odnětí svobody podle § 54 TZ. Čtenář zde nalezne i příklady ze zahraničí pro porovnání s naší legislativní úpravou. V závěru je shrnuta celá práce, a zdali jsem stanoveného cíle dosáhla
Abstract:
The aim of my thesis is to clearly present how the legislation of the exceptional sentence of incarceration is set according to § 54 in the Code of Law. The reader can find examples from other countries for comparison with our legislation there as well. At the end of the thesis is a summary of the whole work and is stated whether or not have I succeeded to achieve my goal.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.