Adéla Ohnheiserová

Bakalářská práce

Analýza dramatického textu podle Katie Mitchell, s praktickou ukázkou na dramatickém textu Mikea Bartletta Lovná zvěř, pod vedením Alexandry Bolfové v rámci předmětu Divadelní projekt V: Pravidelný text

Analysis of a dramatic text according to Katie Mitchell, with a practical example on a dramatic text by Mike Bartlett Game, led by Alexandra Bolfová within the subject Theater Project V: Regular text
Anotace:
Bakalářská práce Analýza dramatického textu podle Katie Mitchell, s praktickou ukázkou na dramatickém textu Mikea Bartletta Lovná zvěř, pod vedením Alexandry Bolfové v rámci předmětu Divadelní projekt V: Pravidelný text přibližuje čtenáři postup analýzy dramatického textu podle britské režisérky Katie Mitchell. V praktické části je pak specifický způsob analýzy aplikován na dramatický text Mikea Bartletta …více
Abstract:
The bachelor's thesis Analysis of a Dramatic Text by Katie Mitchell, with a practical example of Mike Bartlett's dramatic text Game, led by Alexandra Bolfová within the subject Theater Project V: Regular Text introduces the reader to the process of analyzing a dramatic text by British director Katie Mitchell. The practical part is described a specific method of analysis applied to the dramatic text …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Magdaléna Lípová
  • Oponent: MgA. Miroslav Jindra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/u3fd6/